TOP Mediklinik Levice Súkromná klinika jednodňovej chirurgie

Transplantácia vlasov

Transplantácia vlasov je minimálne invazívny zákrok, ktorého cieľom je trvalé zahustenie vlasov v určitých lokalitách hlavy. V rámci najmodernejších postupov sa definitívne upustilo od použitia skalpela a namáhavého rezania kože a využíva sa moderný postup transplantácie samostatných folikulárnych jednotiek. Zákrok je vďaka tomu minimálne bolestivý, takmer neinvazívny a zaručuje prirodzený výsledok. Vhodný je pre mužov i ženy rôzneho veku a s rôznymi štádiami straty vlasov. Využívajú ho pacienti s tzv. kútmi, lysinami v strede hlavy i pri ústupe vlasov z čela.

Pred zákrokom

Transplantácia vlasov si nevyžaduje nijakú zvláštnu prípravu, spravidla postačujú základné odbery. Dôležitá je však konzultácia s chirurgom, ktorý posúdi štádium straty vlasov, kvalitu vlasov a naplánuje postup zákroku.

Po zákroku

Zákrok sa spravidla vykonáva v rámci jednodňovej chirurgie a pacient pár hodín po jeho dokončení odchádza do domov. Bolesti sa vyskytujú len veľmi vzácne. Nástup do práce je možný hneď na druhý deň. Potrebné je vyhýbať sa namáhavej fyzickej aktivite 2-3 týždne po zákroku. Veľká časť transplantovaných vlasov môže po zákroku vypadnúť. Potrebné je počkať na ich opätovné dorastenie z folikulov. Výsledok transplantácie je teda viditeľný až niekoľko mesiacov od vykonania zákroku. Transplantáciou sa dá dosiahnuť až 70% zväčšenie objemu vlasov v problémovej oblasti.

Priebeh samotného zákroku

Zákrok sa vykonáva v dvoch fázach pri lokálnom znecitlivení jednotlivých oblastí hlavy. V prvej fáze sa pomocou špeciálnej mikroskopickej ihly extrahujú folikulárne jednotky z darcovskej oblasti. Tie sa pre ďalšie použitie uchovávajú v špeciálnom roztoku. Zákrok je nebolestivý a pacient sa počas neho môže venovať relaxácii, pozeraniu filmu alebo spánku. Po prvej fáze nasleduje krátka prestávka, po ktorej sa pristúpi k lokálnemu znecitliveniu problémovej oblasti hlavy. Folikulárne jednotky sa následne jednotlovo transplantujú do vpichov v oblasti, ktorú je potrebné zahustiť.
 

Odporúčame kliniky/lekárov

Blog

tu môže byť vaša reklama

Videá