TOP Mediklinik Levice Súkromná klinika jednodňovej chirurgie

Rhinoplastika

Rhinoplastika je operačný zákrok, ktorého cieľom je úprava tvaru a/ alebo veľkosti nosa. Korekcia nosa predstavuje výrazný zásah do celkového výzoru tváre. Operačne možno upraviť príliš veľký aj príliš malý nos, neesteticky tvarovanú špičku nosa, široký a hrboľatý nos, vybočený nos, nosnú prepážku a mnohé ďalšie abnormality v tvare nosa. V závislosti od cieľa môže byť realizovaná operácia mäkkých častí alebo operácia kostenej časti nosa. Zákrok je vhodný pre ľudí každého veku. Jedinou podmienkou je dokončený vývin nosa.

Pred zákrokom

Zásadným prvkom predoperačnej prípravy sú konzultácie s chirurgom. Ich cieľom je posúdenie aktuálneho stavu nosa, celkových proporcií tváre, prediskutovanie očakávaní pacienta a výber najvhodnejšieho riešenia. Súčasťou predoperačného vyšetrenia sú odbery a EKG. Lekár sa zameriava aj na predchádzajúce úrazy, poranenia nosa a prípadné dýchacie problémy. Kontraindikáciou je prekonanie akútneho ochorenia bezprostredne pred operáciou. Minimálne 14 dní pred zákrokom by ste sa mali vyvarovať aj fajčeniu. Lekár vám odporučí vysadenie liekov spôsobujúcich zvýšenú krvácavosť.

Po zákroku

Celková rekonvalescensia trvá v závislosti od rozsahu zákroku približne 14 dní. Po tomto období je možný nástup do zamestnania. Do nosa je bezprostredne po operácii vložená tamponáda a nos je fixovaný dlahou. Tamponáda sa odstraňuje spravidla na tretí deň a dlaha je nutná jeden až dva týždne. Ak sú pri operácii použité nevstrebateľné stehy, vyberajú sa približne po týždni. Pacienti spravidla nehlásia výraznejšie bolesti. Mierne nepohodlie môžu spôsobiť krvné podliatiny a opuchy, ktoré majú za následok aj pocit upchatého nosa. Vhodné sú tlakové masáže jazvy. Nos je potrebné dlhodobo chrániť pred prudkými nárazmi.

Priebeh samotného zákroku

Postup operácie môže byť veľmi špecifický a závisí od abnormalít nosa a želaného výsledného efektu. Operácia sa realizuje v lokálnej, v indikovaných prípadoch aj v celkovej anestézii. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o uzatvorenej a otvorenej metóde. Uzatvorená metóda je realizovaná rezom vo vnútornej časti nosa. Pri otvorenej metóde sa vedie rez naprieč nosnou prepážkou a zvonku je viditeľný v oblasti tkaniva oddeľujúceho nozdry. Jazva je však len nepatrná. Pri tvarovaní nosa môžu byť použité chrupavkové implantáty z rôznych častí tela. Redukcia asymetrií a veľkosti sa vykonáva vyseknutím časti kosti alebo chrupavky. Rez je po dokončení modelácie zašitý. Operácia sa končí tamponádou a založením dlahy.
 

Odporúčame kliniky/lekárov

Blog

tu môže byť vaša reklama

Videá