TOP Mediklinik Levice Súkromná klinika jednodňovej chirurgie

Otoplastika

Otoplastika je jedna z najčastejších estetických operácií indikovaných v detstve a v období dospievania. Primárnym cieľom zákroku je korekcia odstávajúcich ušníc. Podobným spôsobom je však možné riešiť aj ďalšie vrodené i získané deformity ucha, jeho neestetický tvar či veľkosť. Zákrok býva vykonaný podľa potreby na oboch alebo na jednej ušnici. Ide o nenáročnú operáciu vhodnú pre deti, dospievajúcich i dospelých. Otoplastika je často indikovaná v skoršom veku ako riešenie frustrácie a psychických problémov dieťaťa vyplývajúcich z reakcií okolia na jeho vzhľad.

Pred zákrokom

Príprava na zákrok spočíva v konzultáciách s chirurgom a v predoperačných vyšetreniach. Tie vo všeobecnosti závisia od toho, či je zákrok plánovaný v celkovej alebo v lokálnej anestézii. Otoplastika ako taká si celkovú anestéziu nevyžaduje. Menšie deti však spravidla nie sú schopné vydržať na lôžku a spolupracovať s operatérom a tak u nich býva volená celková anestézia. V tomto prípade je nutné absolvovať kompletné predoperačné vyšetrenie vrátane odberov a interného vyšetrenia. U starších detí a dospelých býva zákrok vykonávaný v lokálnej anestézii a v tomto prípade sa vyšetrenie redukuje na odbery krvi a odobratie anamnestických údajov. Vhodné je vysadenie niektorých liekov (napr. lieky na riedenie krvi). Zákrok je možné vykonať v prípade, ak je pacient minimálne dva týždne zdravý.

Po zákroku

Operačná rana je bolestivá približne jeden deň po zákroku. Odporúča sa užívanie analgetík, ktoré dokážu bolesť utlmiť na minimum. Okamžite po operácii vám chirurg nasadí elastickú bandáž, ktorú je nutné nosiť 7 dní. Po týždni sa bandáž zloží a nahradí ju elastická čelenka. Jej nepretržité nosenie je nutné ďalšie dva týždne a počas noci dva mesiace. Týmto spôsobom zabránite poškodeniu ušníc počas spánku. Návrat do školy alebo do práce je možný približne po týždni. V rámci starostlivosti o operačnú ranu je nevyhnutné prísne dodržiavanie hygieny ucha. Vhodné sú repíkové obklady a tlaková masáž jazvy.

Priebeh zákroku

Príprava na zákrok spočíva v dezinfekcii operačného poľa a v aplikácii anestézie. Lokálna anestézia sa prevádza opichovaním ušníc, ktoré so sebou nesie krátkodobé nepohodlie a bolesť. Celková anestézia sa podáva klasickým spôsobom. Rez sa vedie za uchom v ohybe. Počas zákroku chirurg zafixuje chrupavku stehmi alebo odstráni jej časť a tým ju priblíži k hlave. Ranu následne zašije vstrebateľnými stehmi a na hlavu založí bandáž. Zákroky v lokálnej anestézii sú realizované v rámci jednodňovej chirurgie a pacient môže po dvoch hodinách odísť v sprievode dospelej osoby. Celková anestézia si vyžaduje jednodňovú hospitalizáciu.  
 

Odporúčame kliniky/lekárov

Blog

tu môže byť vaša reklama

Videá