TOP Mediklinik Levice Súkromná klinika jednodňovej chirurgie

Estetické operácie chodidla

Estetické operácie chodidla riešia celý rad individuálnych deformít kostičiek chodidla, ktoré môžu byť vrodené alebo vznikajú ako dôsledok rôznych vplyvov počas života. Postavenie a tvar kostí sa môže meniť pod vplyvom padnutej klenby chodidla, ale napríklad aj nevhodnej obuvi či chybného držania tela a nerovnomerného zaťažovania chodidla. Pacienti sa na chirurga najčastejšie obracajú s deformitami palca známymi aj pod názvom hallux valgus alebo vybočený palec, s kladivkovým prstom, s výrazne predĺženým prstom, so stuhnutým palcom, so zrastenými prstami a s požiadavkou na zúženie šírky prstov na nohách. Všetky tieto problémy je možné riešiť v rámci estetickej chirurgie.

Pred zákrokom

Príprava na zákrok je veľmi individuálna a závisí od závažnosti deformity a od plánovaného postupu zákroku. V prípade, že je potrebné vykonať operáciu oboch chodidiel, počíta sa s dvomi samostatnými fázami. Každá noha sa operuje zvlášť, aby mala ideálne podmienky na zotavenie, pričom záťaž je dovtedy prenesená na druhé chodidlo. Až po úplnom zotavení sa môže realizovať zákrok na druhom chodidle.

Každému operačnému zákroku predchádzajú konzultácie s chirurgom, ktorý na základe vyšetrenia posúdi stav pacienta, zváži jeho predstavy a v závislosti od toho navrhne najvhodnejší postup. Súčasťou sú aj základné vyšetrenia, zistenie individuálnej zdravotnej anamnézy a posúdenie celkového zdravotného stavu pacienta. V prípade, ak je zákrok plánovaný v celkovej anestézii, sú potrebné aj podrobné predoperačné a predanesteziologické vyšetrenia vrátane odberov a vyšetrení u internistu. Pred operáciou vám lekár odporučí vysadiť lieky zvyšujúce krvácavosť. V niektorých prípadoch môže stačiť zníženie dávkovania. V čase operácie by mal byť pacient celkovo zdravý. Zákrok sa nevykonáva, ak práve prebieha akútne ochorenie alebo ho pacient dňoch predchádzajúcich operácii prekonal

O ďalších individuálnych požiadavkách predoperačnej prípravy, ktoré môžu vyplynúť zo zdravotného stavu pacienta, informuje chirurg v rámci konzultácií.

Po zákroku

V prípade, ak zákrok prebieha v lokálnom znecitlivení, realizuje sa spravidla v rámci jednodňovej chirurgie a pacient môže opustiť zdravotnícke zariadenie ešte v deň zákroku. Náročnejšie operácie vykonávané v celkovej anestézii si vyžadujú hospitalizáciu. Bezprostredne po operácii sa môžu objaviť opuchy ako aj bolesť v operačnej rane. Pomôžu analgetiká a vykladanie chodidla do vyvýšenej polohy. Niekoľko týždňov po operácii môže byť chodidlo fixované dlahou alebo špeciálne upravenou obuvou s cieľom odbremenenia operovanej oblasti. Operovanú nohu sa odporúča v prvých týždňoch šetriť a až následne postupne zaťažovať. Potrebné môžu byť i rehabilitácie, v niektorých prípadoch aj krátkodobé nosenie ortopedickej obuvi. Individuálne odporúčania vzhľadom na vykonaný operačný postup dá pacientovi chirurg bezprostredne po operácii.

Priebeh samotného zákroku

Priebeh zákroku závisí od deformity, ktorú je potrebné operačne riešiť.

Hallux valgus alebo vybočený palec na nohe je možné operovať v celkovej alebo v lokálnej anestézii v závislosti od štádia ochorenia a náročnosti zákroku. Menšie zásahy si vyžadujú nezávažné halluxy. Tu postačuje odstránenie kosteného výrastku a prípadná úprava časti väziva. V pokročilejších štádiách je potrebné presunúť a fixovať aj mäkké časti chodidla, teda svaly, väzy a šľachy. Spravidla sa zákrok vykonáva tak, aby nedošlo k zásahu do kĺbu.

Kladivkový prst, ktorý vzniká spravidla vo vyššom veku, sa operuje v lokálnej, ojedinele v celkovej anestézii. Po znecitlivení sa cez malé kožné rezy naruší kontinuita jednotlivých článkov prstov a záprstných kostí a upraví sa ich postavenie tak, aby došlo ku korekcii deformity. Kosti sa následne fixujú kovovou skrutkou. Existuje celá rada postupov korekcie kladivkového prstu, ktoré sa líšia v závislosti od individualít deformity. Operácia je nenáročná, trvá približne 15 minút a spravidla sa vykonáva v rámci jednodňovej chirurgie.

Predĺženie prsta na nohe sa obyčajne indikuje u pacientov, u ktorých v dôsledku genetickej poruchy nedorastajú prsty do plnej veľkosti alebo u pacientov po operácii kladivkového prsta, pri ktorej došlo k výraznému skráteniu jeho dĺžky. Zákrok sa spravidla vykonáva v lokálnej anestézii, pričom sa cez kožné rezy transplantujú malé kostné časti.

Skrátenie prsta na nohe sa realizuje predovšetkým z estetického, ale aj z funkčného hľadiska. Príliš dlhý prst môže spôsobovať nepohodlie v pevnej obuvi a je rizikový z hľadiska vzniku kladivkového prstu. Spravidla sa jedná o druhý prst za palcom. Zákrok sa vykonáva v lokálnom znecitlivení. Cez kožný rez sa z prstu odstráni časť kosti a prispôsobia sa okolité mäkké tkanivá vrátane kože. Kĺby sa môžu podľa potreby zachovať alebo sa pomocou drôtu a implantátu znehybnia. Znehybniť možno koncový alebo prostredný kĺb.

Stuhnutý palec, ktorý je dôsledkom rozvinutej artrózy kĺbu pripájajúceho palec k chodidlu, možno operovať niekoľkými spôsobmi. Postihnutý kĺb možno odstrániť a nahradiť umelým implantátom, znehybniť operačne navodeným kĺbovým zrastom alebo možno odstrániť len časť postihnutého kĺbu, čím sa minimalizuje trenie kostí. V počiatočných štádiách ochorenia často postačuje aj odstránenie tkaniva, ktoré prekáža a spôsobuje bolesť.

Zrastené prsty sú obyčajne vrodenou odchýlkou a len veľmi ojedinele vznikajú ako dôsledok zranení. Prsty alebo ich články môžu zrásť kožou a mäkkými tkanivami, kedy sa hovorí o takzvaných plávacích blanách, alebo kosťami. Operácia zrastených prstov má spravidla výlučne estetický charakter. Pri prstoch zrastených mäkkými tkanivami ide o nenáročný zákrok s veľmi dobrými estetickými výsledkami. V lokálnej anestézii sa preruší spojenie medzi prstami, nadbytočné tkanivá sa odstránia a v niektorých prípadoch sa realizuje aj kožná transplantácia. Úprava deformít prstov zrastených kosťami je náročnejšia, rizikovejšia a estetické výsledky nebývajú vždy uspokojivé.

Zúženie šírky prstov má výlučne estetický charakter. Ide o nenáročný zákrok, pri ktorom spravidla postačuje zásah do mäkkých tkanív. Tie sa po oboch stranách prstov odstránia a prsty tým získajú nový vzhľad. Operácia je nenáročná a vykonáva sa v lokálnej anestézii. Zúžiť je možné aj nechty a nechtové lôžka. Len výnimočne sa pri tomto druhu zákroku zasahuje do kostených štruktúr.
 

Odporúčame kliniky/lekárov

Blog

tu môže byť vaša reklama

Videá