TOP Mediklinik Levice Súkromná klinika jednodňovej chirurgie

Endotine – lifting

Endotine je systém dlhodobo vstrebateľných supermäkkých implantátov vyvinutých v USA. V podstate ide o revolučnú metódu liftingu, ktorá rieši vekom poklesnuté obočie, čelo, krk a tkanivo v okolí lícnych kostí. Endotine implantáty sa zavádzajú pod kožu, kde stimulujú vznik väzivového aparátu, ktorý následne sám udržiava kožu napnutú. Implantáty sa po určitom čase vstrebávajú, ale ich efekt v podobe omladenia tváre pretrváva.

Pred zákrokom

Príprava na zákrok je podobná ako pri tradičnom face liftingu alebo inej lokálnej liftingovej operácii. Hoci zákrok sa považuje za menej invazívny, nevyhnutné sú konzultácie s chirurgom pre naplánovanie postupu a základné predoperačné vyšetrenia. Lekár odporučí vysadenie liekov zvyšujúcich krvácavosť niekoľko týždňov pred plánovaným zákrokom. Pacient by mal byť celkovo zdravý a bezprostredne pred zákrokom by nemal prekonať nijaké akútne ochorenie.

Po zákroku

Rekonvalescencia spravidla závisí od rozsahu zákroku. Bezprostredne po operácii sú vhodné chladiace obklady na minimalizáciu opuchu. Hospitalizácia je nutná v prípadoch, ak je zákrok vykonávaný v celkovej anestézii. Menšie zákroky v lokálnom znecitlivení sú realizovateľné aj v rámci jednodňovej chirurgie Vhodný je kľudový režim minimálne týždeň po zákroku. V tomto období zvyčajne vymiznú aj prípadné opuchy a modriny. Bolesti sú ojedinelé a zvládnuteľné bežnými analgetikami. Častejšie sa vyskytuje pocit pnutia a tlaku v pokožke, ktorý spontánne vymizne.

Priebeh samotného zákroku

Priebeh zákroku prirodzene závisí od problémovej lokality. Prevratný systém Endotine si vyžaduje spravidla len malé rezy, cez ktoré sa realizuje endoskopické zavedenie implantátov do podkožia. Endotine sa uchytávajú na kosť alebo stehmi na podkožie a zabezpečujú vypnutie kože dovtedy, kým sa nevytvoria nové väzivové štruktúry. Implantáty sa následne prirodzene rozpustia a vstrebú. Koža zostáva naďalej vypnutá a omladená.

Nadvihnutie obočia sa realizuje zavedením implantátu Endotine do oblasti pod obočím a upevnením na kosť nadočnicového oblúku. V rámci zákroku je potrebný jediný rez.

Nadvihnutie tkanív okolo lícnych kostí sa realizuje zavedením implantátu Endotine cez vnútornú časť spodných viečok a upevnením na spodnom očnicovom oblúku. Jazvy sú prakticky neviditeľné.

Nadvihnutie čela sa realizuje cez dva malé rezy – na každej strane čela jeden. Implantáty sa zavedú pod kožu, upevnia sa na kosť a vytiahnuté tkanivo sa na ne zavesí. Po ich rozpustení preberie fixačnú funkciu nová väzivová štruktúra.

Nadvihnutie ovisnutého tkaniva krku sa realizuje zavedením špeciálneho implantátu do podkožia pred alebo za uchom. Implantát sa tu upevňuje vstrebateľnými stehmi k samotnému podkožiu. 

Nadvihnuté tkanivo krku sa k nemu prichytí a implantát ho udržiava v napnutej polohe v období do vzniku novej väzivovej štruktúry. Následne aj tu dochádza k jeho rozpusteniu a úplnému vstrebaniu.
 

Odporúčame kliniky/lekárov

Blog

tu môže byť vaša reklama

Videá